Indirabai Meghe Mahila Mahavidyalaya

Irwin Chowk, Morshi Road, Amravati.

Maharashtra 444603

(Affiliated to Sant Gadgebaba Amravati University, Amravati)

Non-teaching Faculty


Sr.No. Name Designation Contact
1 Shri.Pradip U. Maskar Office Superitendent 9423425308
2 Shri. Prashant K Deshmukh Head Clerk
3 Shri.Vijay V. Sadanshive Sr. Clerk 9423425306
4 Shri.Ganesh V. Bharati Jr. Clerk 9423425309
5 Sau.Savita D. Tipare Peon
6 Shri.Sachin R.Tikar Peon
7 Mohammad Kalim Peon